Σας ενημερώνουμε ότι τα εκπτωτικά δελτία μετακίνησης (πάσο) των Υπεραστικών ΚΤΕΛ είναι έτοιμα και οι καταρτιζόμενοι/ες μπορούν να τα παραλαμβάνουν από το γραφείο της Υποδιεύθυνσης.

Όσον αφορά στα Αστικά ΚΤΕΛ οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει να προμηθευτούν εκπτωτικό δελτίο (πάσο) λευκού χρώματος από βιβλιοπωλείο και να το προσκομίσουν στο γραφείο της Υποδιεύθυνσης για να σφραγιστεί.

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλάστης», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» και «Τεχνικός Γαλακτομίας – Τυροκόμος» Α΄εξαμήνου