ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρουσιάδου Στέλλα Οικονομολόγος

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ Κοζάνης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

         Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ

Ο Atkinson (1994) συγκέντρωσε τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιτυχής έκβαση της αναζήτησης εργασίας εξαρτάται από :

Την εμπιστοσύνη που έχουν όσοι αναζητούν εργασία στον εαυτό τους και το κατά πόσο πραγματικά θέλουν και είναι δεσμευμένοι στο στόχο να βρουν
( συγκεκριμένη) εργασία.

Τη ρεαλιστική εκτίμηση της αγοράς εργασίας και των δυνατοτήτων και αδυναμιών τους.
Το εύρος της αναζήτησης _ κατά πόσο χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι αναζήτησης εργασίας.
Την επαγγελματική παρουσίασή τους στους εργοδότες.
Την επιμονή τους και τη διαρκή αναζήτηση μέχρι να βρουν αυτό που θέλουν.
Τη μεθοδική καταγραφή και «αρχειοθέτηση» των εταιρειών και των θέσεων που τους ενδιαφέρουν.
Την περιοδική αναθεώρηση των σχεδίων τους ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
Οι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν εργασία πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του, αρκεί τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά.

 Χρειάζεται να ανασυγκροτήσει κανείς τις δυνάμεις του, να πιστέψει ότι είναι ικανός να τα καταφέρει, να θέσει ένα στόχο, να φτιάξει ένα σχέδιο για το πώς θα το πετύχει, να μετρήσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του και να είναι έτοιμος για τις δέουσες αλλαγές. Δεν έχει νόημα η σύγκριση με άλλους, αλλά η επίγνωση του τι συμβαίνει γενικότερα. Επιπλέον, σημασία δεν έχουν τα «πράγματα» αλλά το τι πιστεύουμε γι’αυτά. Με βάση αυτή την πεποίθηση μπορεί κανείς να αποκτήσει τον έλεγχο των πραγμάτων και, με έξυπνα επιχειρήματα, να «αντιστρέψει» καταστάσεις, που μέχρι τώρα έμοιαζαν εις βάρος του επιβεβλημένες και μη επιδεχόμενες αλλαγή.

Είναι σίγουρο ότι ο δρόμος προς την επιτυχία  δεν περνάει από τη συνήθεια, την αδράνεια και την τεμπελιά, ούτε μπορεί να βρεθεί όταν επικρατεί ο φόβος της αλλαγής. Ο φόβος της αποτυχίας ή της επιτυχίας, η έλλειψη κατάλληλης πληροφόρησης, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μας, η θέσπιση μη ρεαλιστικών στόχων,  μας εμποδίζουν  να δράσουμε και να πάμε μπροστά. Χρειάζεται ο καθένας να απεγκλωβιστεί από αυτούς τους αυτοπεριορισμούς, να συνειδητοποιήσει ότι είναι υπεύθυνος για τις επιλογές και τις αποφάσεις του  και να  κατακτήσει τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά του , αφού μάθει πως και γνωρίσει το γιατί.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ο όρος σταδιοδρομία αναφέρεται στο σύνολο των αποφάσεων και επιλογών ενός ανθρώπου σε σχέση με την επαγγελματική του πορεία. Περιλαμβάνει επιλογές σπουδών, συνεχή επιμόρφωση, θέσεις εργασίας και επιλογή επαγγέλματος. Είναι προσωπική υπόθεση του ανθρώπου, που με την κατάλληλη προετοιμασία και υποστήριξη αναλαμβάνει να διαχειριστεί ο καθένας μόνος του.

Σήμερα πρέπει διαρκώς να προσαρμοζόμαστε στις νέες απαιτήσεις και εξελίξεις και να αναπτύσσουμε κατάλληλες δεξιότητες, για να είμαστε  περισσότερο αποδοτικοί και ικανοποιημένοι, γιατί οι συνθήκες της αγοράς εργασίας διαρκώς μεταβάλλονται και επηρεάζουν όλο και περισσότερο το χαρακτήρα και τη σταθερότητα της απασχόλησης. Η ανεργία αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας.

Οι σωστές επαγγελματικές αποφάσεις, απαιτούν κυρίως καλή πληροφόρηση και καλό σχεδιασμό. Οι τεχνικές εύρεσης εργασίας είναι ένα μέρος της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας και άμεσα συνδεδεμένο με αυτήν.

 Τo ΙΕΚ πλην άλλων στόχων, επιδιώκει την εξοικείωση των σπουδαστών  με το περιβάλλον στο οποίο θα εργαστούν ώστε να λειτουργήσουν σε αυτό με αποτελεσματικότητα, με αυτοτέλεια και χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη που θα βασίζεται στη γνώση και στις ικανότητές τους. Η εξοικείωση νωρίς με το εργασιακό περιβάλλον και η κατάλληλη προετοιμασία για το περιβάλλον αυτό, είναι βασικός στόχος του ΙΕΚ αλλά και κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι συγκεκριμένες σημειώσεις εστιάζονται στην  εξοικείωση με τις τεχνικές εύρεσης εργασίας, τα απαραίτητα στάδια αυτής και στις απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων επαγγελματικής σταδιοδρομίας .

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

         Ο σχεδιασμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας περιλαμβάνει διάφορα στάδια, από τα οποία, η κατανόηση του εαυτού μας σε συνδυασμό με μια εκτεταμένη έρευνα της αγοράς εργασίας αποτελούν πολύ σημαντικά βήματα προς τη σωστή απόφαση.

        Αυτογνωσία

Το στάδιο της αυτογνωσίας ή της αξιολόγησης του εαυτού αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στην προσπάθεια χάραξης μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Η διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται με μια σειρά από ασκήσεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντά του, τις αξίες του, τις ικανότητές , κλίσεις του, ή τις επιρροές από το οικογενειακό του περιβάλλον ώστε να προσανατολιστεί σε κατάλληλες επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές προοπτικές.

Πληροφόρηση

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος προχωρά στη συγκέντρωση των πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν. Έτσι επικεντρώνει την έρευνά του, αναζητώντας ο ίδιος κυρίως, είτε σε επαγγέλματα, είτε σε σπουδές, που τον αφορούν. Η αναζήτηση των παραπάνω πληροφοριών γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως:

-Χρήση του πληροφοριακού υλικού από διάφορους φορείς εργασίας (ειδικά έντυπα, περιοδικά, βιβλία, οδηγοί σπουδών, οδηγοί επαγγελμάτων κ.α)

-Συναντήσεις με ακαδημαϊκούς συμβούλους (καθηγητές)

-Συνεντεύξεις με επαγγελματίες

-Πρακτική άσκηση

-Εθελοντική εργασία

-Επισκέψεις σε χώρους εργασίας

-Διαδίκτυο

-Εφημερίδες

Λήψη απόφασης

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για τους ίδιους, όσο και για εξωτερικούς φορείς, καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, εκτιμώντας συνήθως τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής.

Στο σημείο αυτό η προσπάθεια συγκεντρώνεται στο συνδυασμό των προσωπικών στοιχείων που έχουν προκύψει από το πρώτο στάδιο της αυτογνωσίας με τις πραγματικές συνθήκες και τα δεδομένα ή τις πληροφορίες από την αγορά εργασίας.

Η λήψη απόφασης οδηγεί τελικά στη διαμόρφωση ενός επαγγελματικού στόχου και ενός σχεδίου δράσης, τα οποία προσδιορίζουν στη συνέχεια τις ενέργειες και τις επιλογές των ενδιαφερομένων, είτε σε σχέση με τις σπουδές τους, είτε σε σχέση με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Στη λήψη απόφασης, το σημαντικότερο ρόλο έχει ο εαυτός μας. Επειδή όμως ο καθένας μας αποτελεί μέλος μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης κοινωνικής  ομάδας  λαμβάνει υπόψη, τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο αποφάσισε να ζήσει.

Μία απόφαση ακολουθεί επτά στάδια.

1.     Κατανόηση του προβλήματος και διασάφηση της σπουδαιότητας αυτού.

2.     Στόχος ως προς το αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδικασία.

3.     Αξιολόγηση του εαυτού μας.(αξίες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες,   τυπικά προσόντα, προσωπικά χαρακτηριστικά, κίνητρα)

4.     Πληροφόρηση, περιβαλλοντογνωσία.

5.     Εναλλακτικές λύσεις, ανάλυση ευκαιριών.

6.     Απόφαση ,επιλογή

7.     Εφαρμογή και υλοποίηση αυτής.

Όλη αυτή η διαδικασία βοηθάει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά να δουλέψουμε στο πως θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε.

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

       Η γνώση είναι δύναμη. Στον 21ο αιώνα ο πραγματικός πλούτος τόσο για τις ίδιες τις κοινωνίες όσο και για τα άτομα  είναι συνδεδεμένος με την παραγωγή και την διάδοση της γνώσης, σε αντίθεση με τον αιώνα που εγκαταλείψαμε όπου η δύναμη βρισκόταν στην παραγωγή υλικών αγαθών. Η γνώση  είναι αυτή που  καθορίζει τόσο την ανταγωνιστικότητα  της οικονομίας όσο και τον ανταγωνισμό στον εργασιακό χώρο.   

Διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα μέσα παραγωγής στο ότι δεν μπορεί να κληρονομηθεί ή να κληροδοτηθεί. Πρέπει να την αποκτήσει κανείς μόνος, και όλοι ξεκινούμε από το ίδιο επίπεδο αμάθειας.

 Σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα με κωδικοποιημένη διαδικασία εκμάθησης και όχι σαν μαθητευόμενος δίπλα σ’ένα αφεντικό. Μπορεί κανείς σήμερα, να έχει  πρόσβαση στη γνώση, από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Δεν μοιάζει επίσης, με τις παραδοσιακές ειδικεύσεις, οι οποίες αλλάζουν με πολύ αργό ρυθμό αλλά απαρχαιούται γρήγορα και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να ξαναγυρίζουν τακτικά στα θρανία για να διατηρήσουν την εργασία τους ή να την αλλάξουν. Άτομα  με ιδιαίτερα προσόντα και γνώσεις,  αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία και κινητικότητα.

Η αλλαγή  στο εργασιακό περιβάλλον σημαίνει και καθοριστική αλλαγή των παραδοσιακών πεποιθήσεων σχετικά με τις τεχνικές εύρεσης εργασίας.

Φαίνεται ήδη ξεκάθαρα ότι η σημερινή κοινωνία και οικονομία της γνώσης,  διαφέρουν ριζικά από την κοινωνία και την οικονομία του προηγούμενου αιώνα.

Τίποτε δεν μπορεί πια να εγγυηθεί μακροχρόνια την επιτυχία μας. Ούτε η πολυπόθητη μονιμότητα στη χώρα μας θα είναι πια διατηρήσιμη. Λείπει επομένως η αίσθηση ασφάλειας, για τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας και αυξάνεται ο αριθμός των μακροχρόνια  ανέργων.

          Η εφαρμογή της γνώσης, δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει, ευρεία παιδεία, υψηλή εξειδίκευση, ικανότητα προσαρμογής στις εξελίξεις και ισότητα ευκαιριών.

Ο σύγχρονος άνθρωπος λειτουργεί μεθοδικά για την επίτευξη των στόχων του.

Ευέλικτος και ευπροσάρμοστος στις αλλαγές αποκτά  δεξιότητες, όπως η αντιμετώπιση του κοινωνικού ανταγωνισμού, η ικανότητα ομαδικής δουλειάς, η ικανότητα να αντεπεξέρχεται  σε συγκρούσεις, η κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, η δικτυωμένη σκέψη, η συμφιλίωση με τις ανασφάλειες, που διευρύνουν τον επαγγελματικό ορίζοντα.  

ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

       Η απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, είναι η πιο ξέγνοιαστη περίοδος της ζωής. Είναι όμως η πιο κατάλληλη  περίοδος να αποκτήσει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερα τυπικά προσόντα.(γνώση ξένων γλωσσών, Η/Υ, παρακολούθηση σεμιναρίων για την απόκτηση δεξιοτήτων).Η οποιαδήποτε δε εξειδίκευση, αν συνδυαστεί με κατάλληλα προσόντα μπορεί να αποδειχτεί δυναμική. Για να αντιμετωπίσουμε όμως το ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, δεν πρέπει να επιμένουμε μόνο στις γνωστικές δεξιότητες, αλλά  να αναπτύξουμε και δεξιότητες όπως, αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο, προσαρμοστικότητα, αισιοδοξία, πρωτοβουλία, ομαδικό πνεύμα, αποφασιστικότητα.

Οι νέες τεχνολογίες και η εμπλοκή τους στην παραγωγή, ο έντονος οικονομικός ανταγωνισμός και η συνεχής ανάγκη για ποιοτική βελτίωση του εργατικού δυναμικού περιορίζουν τη σημασία που είχαν παλιότερα τα τυπικά προσόντα για την εξεύρεση εργασίας, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται συνεχώς η σημασία των ουσιαστικών (τυπικών ή άτυπων) γνώσεων και δεξιοτήτων του εργαζόμενου.

Οι  σημερινοί εργαζόμενοι , αφού θα αλλάξουν  επάγγελμα στη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, θα πρέπει να αλλάζουν  και τα προσόντα τους και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας.Επομένως θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δεξιότητες αναζήτησης και διατήρησης της εργασίας ώστε τελικά να παραμένουν απασχολήσιμοι.

Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες αποτελούν τα εφόδια που έχει ο κάθε εργαζόμενος, στα οποία στηρίζεται για να ασκήσει ένα επάγγελμα. Με τον όρο ικανότητα εννοούμε τις έμφυτες κλίσεις, τα ταλέντα, τα «δυνατά σημεία» μας, που εξελίσσονται ανάλογα με τις ευκαιρίες που μας παρέχει το περιβάλλον.

Με τον όρο δεξιότητα εννοούμε το βαθμό ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας με τον οποίο εκτελούμε μια σειρά από ενέργειες, προκειμένου να λύσουμε κάποιο πρόβλημα, ή να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, καθώς και το βαθμό ευκολίας και ταχύτητας με τον οποίο αναπροσαρμόζουμε τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας όταν αλλάζουν οι συνθήκες ή μεταβάλλονται τα δεδομένα μας. Οι δεξιότητες αποκτούνται ύστερα από συστηματική άσκηση και προσπάθεια. Η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων μας δεν  σταματά ποτέ οριστικά, αλλά συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, παράλληλα με τις απαιτήσεις των καιρών.

Οι «μεταβιβάσιμες» αυτές δεξιότητες αναφέρονται ως επαγγελματικές ή εργασιακές και μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

1η κατηγορία

Δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων και διαχείρισης των πληροφοριών.

2η κατηγορία

Κοινωνικές δεξιότητες

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ορισμένες δεξιότητες που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε δημιουργικά και αποτελεσματικά με το περιβάλλον μας, να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε και να διδάσκουμε, να είμαστε υπεύθυνοι, αξιόπιστοι και δραστήριοι ως εργαζόμενοι. Ενδεικτικές κοινωνικές δεξιότητες:

Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Ηγεσίας, Διαπραγμάτευσης, Υπευθυνότητας Ευελιξίας, Καινοτομίας, Αντοχής στην πίεση, Ανάληψης πρωτοβουλιών, Οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.

3η κατηγορία

Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι δεξιότητες που αναφέρονται στη στρατηγική που ακολουθούμε, στα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε την όσο το δυνατόν καλλίτερη παρουσίαση του εαυτού μας, όταν αναζητούμε εργασία. Πρόκειται – κυρίως :

-Για δεξιότητες σύνταξης του Βιογραφικού Σημειώματος και της Επιστολής Αίτησης που το συνοδεύει.

-Δεξιότητες κατά την Επαγγελματική Συνέντευξη

Για την είσοδο, αλλά και την παραμονή του  στην αγορά εργασίας ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να ακολουθήσει μία γενικότερη στρατηγική για να παρουσιάσει τον εαυτό του, ώστε να προκαλέσει ενδιαφέρον και να τον καλέσουν σε συνέντευξη για μια θέση εργασίας.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Είναι το τελευταίο στάδιο, όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τον στόχο τους, για μια θέση εργασίας.

Συνήθως η επιλογή επαγγέλματος γίνεται με μια επιφανειακή ενημέρωση ως προς τα προσωπικά μας προσόντα και τα καθήκοντα εργασίας. Σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει στο ‘βάθος’ του τι πραγματικά σημαίνει να κάνει κανείς μια συγκεκριμένη εργασία.

Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται προσπάθεια για να πετύχει, με όποιο τρόπο και αν ορίζει την επιτυχία.

       Μέθοδοι εύρεσης εργασίας

Πολλές φορές άνθρωποι με προσόντα χρησιμοποιούν ακατάλληλες μεθόδους αναζήτησης εργασίας με αποτέλεσμα να καταλήγουν να εργάζονται σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους. Αυτός που ενδιαφέρεται να βρει δουλειά χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους αναζήτησης προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας. Πολύ περισσότερο δε όταν το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλό. Τότε θα χρειαστεί να απευθυνθεί σε πολλούς εργοδότες/ επιχειρήσεις μέχρι να βρει διαθέσιμη θέση που να τον ενδιαφέρει και να τον ταιριάζει. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν πρέπει να αποδυναμώνουν την προσπάθειά του, αλλά να αποτελούν πρόκληση για μεγαλύτερη και καλύτερη  προετοιμασία. Όμως και η αναζήτηση εργασίας είναι μια εργασία  η οποία έχει κάποια καθήκοντα. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας προτείνουν επιτυχημένους τρόπους αναζήτησης εργασίας όπως:

·       Δημιουργία δικτύου γνωριμιών – Κατάλογος γνωστών ( συγγενείς, φίλοι, εργοδότες, καθηγητές, κ.α )

Όσες περισσότερες γνωριμίες έχουμε τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας. Μια ενημερωτική συνάντηση π.χ. με εκπροσώπους επιχειρήσεων που τον ενδιαφέρουν, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για τον επαγγελματικό τομέα που τον ενδιαφέρει και τον επιτρέπει να γνωρίσει άτομα που εργάζονται σ’αυτόν τον τομέα και που ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιον με τα προσόντα του ή να τον συστήσουν σε άλλους πιθανούς εργοδότες.

·       Παρακολούθηση και συμμετοχή σε  σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, ημέρες καριέρας.

Ο κύκλος γνωριμιών, βοηθάει στο να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της εργασίας και κατά πόσο του ταιριάζει.

·       Πρακτική άσκηση

Αν ο εργοδότης αντιληφθεί ένα ειλικρινές ενδιαφέρον  από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να τον έχει υπόψη του ,για μια θέση που θα προκύψει στο άμεσο μέλλον, ή κάτι άλλο που σχετίζεται με τη δουλειά, όπως ένα σεμινάριο, συνέδριο, κ.τ.λ

Η είσοδος στον επαγγελματικό στίβο κάνει τη ζωή να φαίνεται πιο ρεαλιστικά και ο ρεαλισμός σημαίνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

·       Εθελοντική εργασία ή εργασία μερικής απασχόλησης

Η εθελοντική εργασία, εκτός από τα οφέλη σε σχέση με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, όχι μόνο ως προς το αντικείμενο απασχόλησης, αλλά και ως προς την απόκτηση δεξιοτήτων, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τις επαφές που χρειάζονται για να  διεκδικήσει αργότερα αμειβόμενη εργασία.

·       Καθημερινή παρακολούθηση αγγελιών και προκηρύξεων

·       Συνεντεύξεις με επαγγελματίες

·       Οργάνωση χρόνου και διατήρηση ημερολογίου με τις αντίστοιχες επαφές

·       Χρυσός οδηγός

·       Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

·       Γραφεία Διασύνδεσης

·       ΟΑΕΔ, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια

·       Διαδίκτυο

Τεχνικές παρουσίασης του εαυτού

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Σύνταξη συνοδευτικών και ευχαριστηρίων επιστολών

Σύνταξη συστατικών επιστολών

Σύνταξη αιτήσεων για θέσεις εργασίας και για σπουδές

Οδηγίες για τη συνέντευξη επιλογής

Τεστ επιλογής

Βιογραφικό σημείωμα

Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει ως βασικό σκοπό να τραβήξει την προσοχή του αποδέκτη, που συνήθως είναι ο υποψήφιος εργοδότης, ώστε να σχηματίσει μια θετική εικόνα για το άτομό μας. Άμεσος στόχος ενός βιογραφικού σημειώματος, είναι να μας καλέσουνε σε συνέντευξη, γι’ αυτό η σύνταξή του είναι πολύ σημαντική.

 Το Βιογραφικό Σημείωμα είναι μια περίληψη – παρουσίαση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, μόρφωσης, γνώσης, εμπειρίας, ικανοτήτων και συμπεριφορών ενός ατόμου.

      Ένα βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι:

Σύντομο
Ευανάγνωστο και καθαρό
Προσέξτε πολύ καλά την ορθογραφία και σύνταξη του κειμένου
Χρησιμοποιήστε συνοπτικές και άμεσες προτάσεις για να περιγράψτε την  εκπαιδευτική και επαγγελματική  σας εμπειρία.
Χρησιμοποιήστε καλή ποιότητα χαρτιού, μεγέθους Α4 (διαστάσεων 21 cm x 29,7 cm), κατά προτίμηση σε λευκό ή σε κάποιο πολύ απαλό χρώμα.
Να είστε σταθεροί σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζετε τις πληροφορίες. Η εμφάνιση του βιογραφικού σας πρέπει να είναι ομοιόμορφη.
Σιγουρευτείτε ότι το ονοματεπώνυμό σας ξεχωρίζει με πιο έντονα γράμματα, είναι υπογραμμισμένο, ή το έχετε γράψει με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Προσαρμόστε το περιεχόμενο του βιογραφικού σας στις απαιτήσεις της εταιρείας και της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει.
Τι να αποφεύγετε

Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό σας σημείωμα με καλλιτεχνήματα, οι περισσότεροι εργοδότες επιθυμούν παραδοσιακά βιογραφικά.
Μην χρησιμοποιείτε άστοχες και περιττές εκφράσεις
Μην αντιγράψτε απλά το βιογραφικό ενός άλλου
Μην περιλάβετε ψευδή στοιχεία. Να είστε ειλικρινείς στις αναφορές για τον εαυτό σας
Μην στέλνετε διορθωμένες φωτοτυπίες. Πάντα εκτυπώνετε ένα καινούριο
Μην υπογράφετε το βιογραφικό σημείωμα
Μη βάζετε προσωπική φωτογραφία, παρά μόνο εφόσον ζητείται από την αγγελία
Μη χρησιμοποιείτε προσωπικές αντωνυμίες (π.χ. εγώ εργάστηκα στην εταιρεία κτλ.)
Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες λέξεων ή αρχικά , αν δεν είναι καθιερωμένα
Αποφύγετε τα πολλά σημεία στίξης και τα άρθρα (π.χ. ο, η, το), εφόσον είναι εφικτό
 Η διάρθρωση του βιογραφικού εξαρτάται κάθε φορά από την θέση που διεκδικείτε. Έτσι, π.χ. θα δώσετε έμφαση στις σπουδές, την εκπαίδευση και τις δημοσιεύσεις εφόσον ζητάτε θέση στον ακαδημαϊκό χώρο, ή αντίστοιχα στην επαγγελματική σας εμπειρία, εάν σας ενδιαφέρει περισσότερο ο επιχειρηματικός χώρος.
 Εφόσον δεν έχετε σημαντική επαγγελματική εμπειρία, δώστε έμφαση στην εκπαίδευση και τις σπουδές σας. Μπορείτε σε αυτή την περίπτωση να αναφερθείτε στις πιο σημαντικές μελέτες που έχετε κάνει στα πλαίσια των 
σπουδών σας, (διπλωματική και εργασίες σε αντικείμενο συναφές με την θέση που διεκδικείτε).
 Όταν αναφέρεστε σε εμπειρίες που συνοδεύονται από ημερομηνία, αρχίστε με την πιο πρόσφατη, και καταλήξετε στην παλαιότερη. 
 Μεταφράστε το βιογραφικό σας σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η διακίνηση εργατικού / επιστημονικού δυναμικού μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί πλέον πραγματικότητα.
Θεματικές ενότητες βιογραφικού σημειώματος

Προσωπικά στοιχεία: (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ,ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηκοότητα ) Προαιρετικά: (κατάσταση γάμου, στρατιωτικές υποχρεώσεις, τόπος γέννησης)

Στόχος :Η αναφορά είναι προαιρετική και θα πρέπει να είναι σύντομη.

Εκπαίδευση: Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και /η σημαντικό τίτλο σπουδών.(τίτλοι, έτη απόκτησης, διάρκεια σπουδών, βαθμός πτυχίου, εκπαιδευτικά ιδρύματα) Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται  μόνο αν είναι αξιόλογος. Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής θα το αναφέρετε σε αυτήν την ενότητα.

Σεμινάρια, συνεχής κατάρτιση: Αναφέρετε την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων κ.α (ημερομηνία, τίτλος σεμιναρίου, φορέας υλοποίησης, τόπος υλοποίησης ) Αν υπάρχει κάποια εκπαίδευση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και οδήγησε σε κάποιο δίπλωμα, αναφέρετε και τον τίτλο του διπλώματος.

Επαγγελματική εμπειρία: ( χρονικό διάστημα απασχόλησης, θέση, καθήκοντα, εργοδότης, αιτία αποχώρησης) Οι φάσεις της επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρονται ομοιόμορφα ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη και περιλαμβάνοντας σχετικές και άσχετες απασχολήσεις ακόμη και για μικρά διαστήματα.

Διακρίσεις: Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν.

Ξένες γλώσσες: Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε και σε τι επίπεδο.

Άλλες γνώσεις: Εδώ θα αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενους τομείς, όπως γνώσεις Η/Υ, καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε.

Προσωπικά ενδιαφέροντα: Εδώ αναφέρετε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και χόμπι. Είναι σημαντικό γιατί δείχνουν πόσο σφαιρική προσωπικότητα είσαστε. Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η συμμετοχή σας σε κάποια αθλητική ομάδα, ή μαθήματα κάποιου μουσικού οργάνου, ζωγραφικής κ.α. Επίσης αναφέρονται η ενασχόληση με τον κινηματογράφο, συμμετοχή σε κάποια λέσχη, συμμετοχή σε δραστηριότητες δήμου, οικολογία, κτλ. Είναι προτιμότερο να μην περιλάβετε πληροφορίες που έχουνε σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους.

         Συστάσεις: Προτιμότερο είναι να μην αναφέρετε λεπτομέρειες για τις συστατικές επιστολές, παρά μόνο μια σημείωση στο τέλος του βιογραφικού σας. Συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

 Επισυνάπτονται: Αναφέρετε τα δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτετε μαζί με το βιογραφικό σημείωμα όπως π.χ. αντίγραφο πτυχίου, συστατικές επιστολές κλπ, και που περιλαμβάνονται στο portfolio σας. Εφόσον στέλνετε μόνο το βιογραφικό σας, αναφέρετε ότι δικαιολογητικά μπορούν να διατεθούν εφόσον ζητηθούν.

          Οι παραπάνω θεματικές ενότητες είναι αυτές που ενδείκνυνται για ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες. Μην διστάσετε όμως να αναφέρετε κάποιες εμπειρίες που εσείς δε θεωρείτε σημαντικές. Επιπλέον μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς κάποιες διαφορετικές θεματικές ενότητες που ταιριάζουν περισσότερο στις ικανότητες και στην προσωπικότητά σας.

Europass βιογραφικό σημείωμα

Το Europass CV (Curriculum Vitae) είναι ένα  έγγραφο Europass, το οποίο παρουσιάζει σε έντυπο κοινής μορφής τις γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα σου καθώς και άλλες εξειδικευμένες πληροφορίες που σε αφορούν.

Έχεις δύο επιλογές για να αποκτήσεις το δικό σου Europass CV:

Μπορείς να συμπληρώσεις  on-line στην πύλη του Europass, επιλέγοντας τη γλώσσα σου και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Μπορείς να κατεβάσεις τη φόρμα του Europass CV, με οδηγίες και παραδείγματα, να αποθηκεύσεις το υλικό αυτό στον υπολογιστή σου και να συμπληρώσεις το δικό σου Europass CV, ακόμη και εκτός σύνδεσης.

Είναι ο πιο σύγχρονος τύπος βιογραφικού σημειώματος, ο τύπος που δέχονται στις Ευρωπαϊκές χώρες και ένα από τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος να εργασθεί στην Ευρώπη. Διαφέρει από τα παραδοσιακά γιατί εκτός από τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, ο ενδιαφερόμενος καλείται να καταγράψει όχι μόνο τις επαγγελματικές του δεξιότητες αλλά και τις ατομικές του δεξιότητες και ικανότητες ξεκινώντας από τις βασικές, που είναι κατανοώ, μιλάω, γράφω.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική  διεύθυνση : www.europass-oeek.gr

Portfolio (Φάκελος εργασίας)
     Tο portfolio αποτελείται από έντυπο υλικό όπως έγγραφα, δικαιολογητικά και δείγματα εργασίας. Η ακριβής φύση του υλικού εξαρτάται από τον τομέα ειδίκευσής σας και τις θέσεις στις οποίες στοχεύετε. Όλο το υλικό ή μέρος του υλικού μπορείτε να το διαθέσετε επισυναπτόμενο στο βιογραφικό σας εφόσον σας ζητηθεί.
Στο portfolio μπορεί να συμπεριληφθεί ποικιλία υλικού. 
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι σημασία έχει η ποιότητα και όχι η ποσότητα, για αυτό συμπεριλάβετε δείγματα από την καλύτερη δουλειά σας. 

 Συνοδευτική επιστολή

       Το βιογραφικό σημείωμα που στέλνετε σε ένα πιθανό εργοδότη πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από επιστολή. Η συνοδευτική επιστολή σας δίνει την ευκαιρία να συστήσετε τον εαυτό σας, να παρουσιάσετε συνοπτικά τα προσόντα σας και κυρίως να πείσετε τον αναγνώστη (εργοδότη) να διαβάσει το βιογραφικό σας σημείωμα

        Με τη συνοδευτική επιστολή συνδέετε την εκπαιδευτική και επαγγελματική σας κατάρτιση με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της θέσης εργασίας, την οποία διεκδικείτε. Στη συνοδευτική επιστολή εστιάζεστε σε ικανότητες, οι οποίες θα ενδιέφεραν ιδιαίτερα τον εργοδότη και υπογραμμίζετε συγκεκριμένους τομείς του βιογραφικού σας. Με άλλα λόγια εξηγείτε τι έχετε να προσφέρετε εσείς στην κάθε θέση εργασίας και γιατί σας ενδιαφέρει. Επομένως για κάθε θέση εργασίας πρέπει να συντάσσετε μια διαφορετική επιστολή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που διεκδικείτε.

Το βιογραφικό και η συστατική επιστολή αποτελεί δείγμα της δουλειάς που μπορείτε να προσφέρετε. Για το λόγο αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και να αναδεικνύει τις εκτελεστικές σας ικανότητες. Μην ξεχνάτε ότι ανώτερος στόχος είναι να καταφέρετε να κανονίσετε συνάντηση για προσωπική συνέντευξη.

Οδηγίες για τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής.

Απευθύνετε την επιστολή σε συγκεκριμένο πρόσωπο της εταιρείας ή του φορέα που σας ενδιαφέρει, το οποίο θα είναι ενδεχομένως υπεύθυνο για την πρόσληψή σας.
Αναφερθείτε στην πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ( π.χ. αγγελία σε εφημερίδα, προκήρυξη κτλ.)
Αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.
Δείξτε ότι γνωρίζετε κάποια πράγματα για την εταιρεία ή το φορέα στον οποίο απευθύνεστε.
Αναφέρετε συνοπτικά τις ικανότητές σας για τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει
Αναφέρετε ξεκάθαρα αυτό που ζητάτε και που μπορείτε να προσφέρετε
Μην ξεπεράσετε τη μία σελίδα και ακολουθήστε την τυποποιημένη μορφή ενός επαγγελματικού γράμματος
Επιβεβαιώστε ότι έχετε εξηγήσει στον πιθανό σας εργοδότη τι πρέπει να κάνει για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Εκτυπώστε την  επιστολή σε καλή ποιότητα  χαρτιού Α4.
Η συνοδευτική επιστολή διαφοροποιεί τους υποψηφίους που λίγο πολύ έχουν τα ίδια προσόντα.

Συστατική επιστολή

Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Προσπαθήστε να επιλέξετε μία ποικιλία ανθρώπων που σας γνωρίζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες εργασίας και επομένως μπορούν να αναφερθούν στις διαφορετικές ικανότητες, σε προσόντα και εμπειρίες σας. Συστατικές επιστολές που γράφονται από συγγενείς ή φίλους είναι αναξιόπιστες.

Επαγγελματική συνέντευξη

Η συνέντευξη είναι εδώ και πάνω από μισό αιώνα το πιο καθιερωμένο μέσο επιλογής προσωπικού .Αν και η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της, με τον τρόπο που συνήθως διεξάγεται, είναι πολύ χαμηλή, είναι το μέσο που προτιμούν τόσο οι υποψήφιοι, όσο και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί. Η συνέντευξη είναι στην πραγματικότητα μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών. Τόσο ο υποψήφιος δίνει πληροφορίες για τον εαυτό του, όσο και ο συνεντευκτής για τον οργανισμό του.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ο υποψήφιος πρέπει να προβάλλει την προσωπικότητά του και να παρουσιάσει με σαφήνεια, συντομία και σοβαρότητα τις εμπειρίες, τις ικανότητες, τις φιλοδοξίες και τους στόχους του, ώστε να προτιμηθεί ανάμεσα σε άλλους υποψηφίους, που επίσης έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Στην επαγγελματική συνέντευξη μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

Α. Προετοιμασία της συνέντευξης

Πριν από κάποια συνέντευξη ο υποψήφιος είναι καλό:

·       Να έχει αξιολογήσει τον εαυτό του, δηλαδή να ξέρει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, τους μακροπρόθεσμους στόχους του, το είδος και τον τρόπο της δουλειάς που προτιμάει.

·       Να ξέρει τι θέλει από τον εργοδότη του και τι όχι, τι είδους επαγγελματική εξέλιξη ζητάει, αν επιθυμεί συμμετοχή σε σεμινάρια για βελτίωση του επιπέδου του, αν μπορεί να κάνει ταξίδια, να αλλάζει τόπο εργασίας για ένα διάστημα και βέβαια να ξέρει τι παροχές οικονομικές και μη, θα τον ικανοποιήσουν.

·       Να γνωρίζει με όλες τις λεπτομέρειες τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό του.

·       Να έχει μάθει για την επιχείρηση και το αντικείμενό της.

·       Να έχει κάνει πρόβες.

Β. Κατά τη συνέντευξη

Στη διάρκεια μιας συνέντευξης , ο υποψήφιος πρέπει:

Να φτάσει στην ώρα του και με εμφάνιση που να ταιριάζει στον εργασιακό χώρο, χωρίς να προκαλεί για το ντύσιμό του.
Να έχει κλειστό το κινητό του τηλέφωνο.
Να περιμένετε να σας προσφερθεί καρέκλα πριν καθίσετε και φροντίστε η χειραψία σας να είναι θερμή και ειλικρινής.
Να δείχνει σοβαρός (όχι σοβαροφανής), απλός, υπεύθυνος, άνετος, σίγουρος, ευχάριστος, χωρίς υπερβολές και έντονες αντιδράσεις.
Να απαντά σύντομα, ειλικρινώς, με ακρίβεια σε αυτό που ερωτάται, χωρίς φλυαρία, κομπασμό και πλατειασμούς.
Να μπορεί να απαντήσει με ευχέρεια σε ερωτήσεις, που αφορούν τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.
Να είναι θετικός για τη θέση εργασίας και να δείχνει ενδιαφέρον.
Να ανταποκριθεί με λεπτό και διακριτικό χιούμορ αν χρειαστεί
Να ξέρει ότι το θέμα του μισθού δεν το θέτει πρώτος ο υποψήφιος.
Να έχει ετοιμάσει και αυτός ορισμένες ερωτήσεις για να τις θέσει, σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται.
Να είναι ο εαυτός του.
Να μην καπνίσει ακόμη και αν του προσφερθεί.
Να μην απαντάει με ένα απλό ναι ή όχι. Να εξηγεί την απάντησή του όπου αυτό είναι δυνατό.
Με το τέλος της συνέντευξης, ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει σχόλια για την υποψηφιότητά του, να ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον και να ρωτήσει πότε να περιμένει την απόφαση επιλογής.

 Συνηθισμένες ερωτήσεις

Μιλήστε μου για τον εαυτό σας;
Ποια είναι τα προτερήματα και ποια τα ελαττώματά σας;
Τι γνωρίζετε για την εταιρεία μας;
Ποια είναι για σας η μεγαλύτερη επαγγελματική πρόκληση;
Ποιο είναι το ιδανικό επαγγελματικό περιβάλλον για σας;
Γιατί αφήσατε την προηγούμενη εργασία σας;
Τι σας παρακίνησε για να ζητήσετε αυτή τη θέση;
Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε από τη θέση αυτή;
Γιατί να επιλέξουμε εσάς για τη θέση αυτή και όχι κάποιον άλλο;
Με τι μισθό θα ήσασταν ευχαριστημένος;
Τι γνωρίζετε για τη θέση αυτή;
Είστε διατεθειμένος /η να εργασθείτε πέρα από το τυπικό ωράριο εργασίας;
Είστε διατεθειμένος να κάνετε επαγγελματικά ταξίδια; Πως αυτό θα επηρεάσει τη δουλειά σας;
Ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στις προηγούμενες δουλειές σας και πως τα λύσατε;
Ικανότητες που συνήθως εκτιμώνται είναι η καθαρή έκφραση, πειστικότητα, επιμονή, κίνητρα, ενεργητικότητα, λήψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα, οργανωτικές ικανότητες, ικανότητες για εργασία σε ομάδα, χειρισμός δύσκολων και απρόσμενων καταστάσεων.

Μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά, η αργοπορία στο ραντεβού, αφρόντιστη εμφάνιση, χαλαρή και αδιάφορη χειραψία, η δυσκολία του ενδιαφερόμενου να εκφράσει τις σκέψεις και τους στόχους σταδιοδρομίας του, η έλλειψη ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού από μέρους του, ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα όπως νευρικότητα, επιθετικότητα, προσποίηση κτλ., αποδοκιμασία των προηγούμενων εργοδοτών ή συναδέλφων του.

Μετά το τέλος της συνέντευξης σκεφτείτε τι πήγε καλά και τι όχι, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μην επαναλάβετε τα λάθη.

 Θυμηθείτε ότι για να βρείτε την κατάλληλη δουλειά απαιτείται υπομονή και επιμονή. Δείτε κάθε σας προσπάθεια σαν μια ευκαιρία να εμπλουτίσετε την εμπειρία σας και αντιμετωπίστε με χιούμορ τις καταστάσεις

 Τεστ επιλογής

          Όλο και πιο  συχνά στις μέρες μας χορηγούνται από τις επιχειρήσεις σε υποψηφίους ψυχομετρικά τεστ προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτεροι υποψήφιοι σε μια θέση. Τα τεστ αυτά μετρούν συνήθως ικανότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Υπάρχουν δε διεθνείς αρχές που προστατεύουν τους υποψηφίους και την  αποτελεσματικότητα των ψυχομετρικών εργαλείων από την αλόγιστη ή παράτυπη χρήση τους.

Ένας υποψήφιος που υποβάλλεται σε ψυχομετρικά τεστ πρέπει να γνωρίζει ότι:

Η χορήγηση αυτών δεν είναι εξέταση αλλά διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης εργασίας, είναι απαραίτητο να «διακρίνεται» ο υποψήφιος κάτοχος της συγκεκριμένης θέσης.

Η χορήγηση πρέπει να γίνεται ενώ ο υποψήφιος είναι ψυχολογικά προετοιμασμένος και ήρεμος, σε ήσυχο περιβάλλον και κάτω από τις ίδιες συνθήκες για όλους τους υποψηφίους.

Οι ειδικοί που χορηγούν τα τεστ οφείλουν να περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής και τη θέση που έχουν αυτά στη συνολική διαδικασία επιλογής .

Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία τεστ και οι εκδότες τους φυσικά υποστηρίζουν την ποιότητά τους. Αν μη έγκυρα, αναξιόπιστα και μη σταθμισμένα τεστ χορηγούνται από γραφεία ευρέσεως εργασίας ή εταιρείες επιλογής στελεχών, οι εταιρείες – πελάτες τους μπορεί να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα ή ακόμη και να τους πλήξει το αποτέλεσμα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η οργάνωση και η μεθόδευση ενός σχεδίου δράσης γίνεται μόνο με την καταγραφή αυτού .Δεν φτάνει να το έχει μόνο στο μυαλό του κάποιος.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο, δηλαδή συγκεκριμένο, να αξιολογείται κατά τη διαδικασία, να είναι εφικτό και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και επιτευχθεί ο στόχος στη χρονικά προσδιορισμένη προθεσμία.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

1η εβδομάδα
2η εβδομάδα
3η εβδομάδα
4η εβδομάδα
Κατάσταση που βρίσκομαι
Εμπόδια για να καταφέρω αυτά που  θέλω
Στόχοι
 Διαδικασίες για επίτευξη στόχων
Αξιολόγηση

Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την πρόοδο κάποιου, στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Είναι ένας καλός τρόπος να κρατά τον ενδιαφερόμενο σε εγρήγορση, με την αυτοαξιολόγηση και αυτοέλεγχο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

Τα υποδείγματα των βιογραφικών σημειωμάτων  που σας παρέχουμε είναι  ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλες μορφές ή τύποι βιογραφικών που χρησιμοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στον ακαδημαϊκό χώρο. Ο καθένας από εσάς μπορεί να προσαρμόσει τη μορφή και το περιεχόμενο του βιογραφικού του ανάλογα με τις ανάγκες του. Η τελική επιλογή είναι δική σας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

 

Ημερομηνία γεννήσεως  : 24/04/1997

Διεύθυνση κατοικίας      : Πτολεμαίων 15, 50100 Κοζάνη

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2461030001  6445675073 

e-mail mape@gmail.com

 

Στόχος: Διεκδίκηση θέσης εργασίας στην Εταιρία SMART Α.Ε

 
Τυπικά προσόντα
 

2018       Δίπλωμα Τεχνικός  Η/Υ, Δ.Ι.Ε.Κ Κοζάνης.
 

 2015      Απολυτήριο 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης. Βαθμός απολυτηρίου 18,8

 

Επιστημονική ανάπτυξη 

  
 2019     Βεβαίωση παρακολούθησης ΚΔΒΜ & Βρετανική Πιστοποίηση NCFE.
             «Προγραμματιστής    Εφαρμογών Ιστού»
 

2016      Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στη «Δημιουργική Γραφή: Μέσα Μαζική

              Ενημέρωσης.» 25 ωρών. ΚΕΚ Όραμα.

 

2016      Επιμόρφωση 35 ωρών με θέμα «Προσβασιμότητα των  ΑΜΕΑ  και νέες

              τεχνολογίες»   

             

2017     Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με θέμα «Φωτογραφία.»25 ωρών.  ΚΕΚ Όραμα.

 

 Ημερίδες-Διημερίδες- Συνέδρια

 

26/01/2016    «Νέες δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Νέα δεδομένα στην

                       τεχνολογία». Δήμος Θεσσαλονίκης.

 

23/02/2016      Σεμινάριο. Η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Α.Π.Θ

 

17/05/2016     «Εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα»: Π.Α.Μ.Α.Κ

 

5-6/04/2017   «Επιχειρηματικότητα, Διεύρυνση της Ε.Ε.,  Ευρωπαϊκά Προγράμματα»

                       CENTEFOP

 

 24-25/01/2018   Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Προώθηση νέων μορφών οργάνωσης       

                           της   εργασίας και άλλες συνεργατικές ρυθμίσεις για την  

                           Ανταγωνιστικότητα και την Απασχολησιμότητα»  Ευρωπαϊκή

                           Επιτροπή Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

 

Ξένες γλώσσες

 

 Αγγλικά:First Certificate, University of Cambridge .

 

Επαγγελματική εμπειρία

 

Πρακτική άσκηση  στην εταιρεία DATAMEDIA 960

 
Ειδικές Γνώσεις
 
Ευχέρεια στη χρήση επεξεργαστή κειμένου Word και του λογιστικού φύλλου Excel
 
Άλλες πληροφορίες
 
Κάτοχος ερασιτεχνικής άδειας αυτοκινήτου
 
Συστάσεις
 
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ελένη Γεωργιάδου

Διεύθυνση κατοικίας: Δημοκρατίας 107, 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461015672 & 6900.123.231
E-mail: eleni@gmail.com


ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Διεκδίκηση θέσης στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης ή πωλήσεων της επιχείρησης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1996 – 2000
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης. Βαθμός πτυχίου: 8,4 / 10.
1993 – 1996
1ο  Λύκειο Κοζάνης, Βαθμός απολυτηρίου: 18 και 8/11.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3/2000 – 6/2000
Τμήμα πωλήσεων, Εταιρεία «DATA». Πρακτική άσκηση.
• Συμμετοχή στην καταγραφή και παράδοση προϊόντων.
• Εξυπηρέτηση πελατών.
1/1999 – 12/1999
Εταιρία δημοσκοπήσεων «Research». Ερευνήτρια αγοράς.
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για τις στάσεις του κοινού απέναντι σε διάφορα προϊόντα (εποχιακή απασχόληση).
1/7/98 – 30/9/98
Βιβλιοπωλείο – Εκδόσεις «Μάθηση». Υπάλληλος βιβλιοπωλείου.
• Πώληση, διανομή και προώθηση βιβλίων σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
5/2000
Ημερίδα: «Διεθνής αγορά και παγκόσμιες εξελίξεις», Σύλλογος Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, Βελλίδειο Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη.
11/1999
Συνέδριο: «Η ευρωπαϊκή πολιτική στην προώθηση προϊόντων διακρατικά», Υπουργείο Οικονομικών, Ναύπλιο.
10/1997 – 1/1998
Σεμινάριο: «Η ελληνική μουσική κατά τη βυζαντινή περίοδο και η εξέλιξή της σε δημοτική», Υπουργείο Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
• Ιστορική παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση σε βυζαντινά και παραδοσιακά μουσικά όργανα.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά
Άριστο επίπεδο, πτυχίο: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge.
Γαλλικά
Ικανοποιητικό επίπεδο, πτυχίο: Certificat de Langue Francaise, L’ Institut Francais.
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
• Γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows 9x/2000/XP, προγράμματα: Word, Excel, Access.
• Γνώση στατιστικού πακέτου SPSS.
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1997 – 1998
Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για άριστη επίδοση στο 2ο έτος σπουδών.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Οχτώ χρόνια μαθήματα κλασικής κιθάρας.
• Συμμετοχή σε συγκρότημα μοντέρνας ελληνικής μουσικής.
• Καταδύσεις.
• Συμμετοχή σε ερασιτεχνική ομάδα βόλεϊ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Δημήτριος Δεμίρης
επίκουρος καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Π.Α.Μ.Α.Κ.
Πανεπιστήμιο Μακαδονίας, 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310.991.234,

 e-mail: dimitrios@yahoo.com
επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής μου εργασίας
Γεωργια Παπαδοπούλου
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας «DATA»
Εταιρεία «DATA», 347 09 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310.110.456-7,

 e-mail:georgia@gmail.com
επιβλέπουσα της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

(Στοιχεία αποστολέα)                                                         (Ημερομηνία)

 

Προς

(Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση παραλήπτη)

 

Θέμα: Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για εργασία

 

Αγαπητέ κύριε,

H   αγγελία σας για τη θέση ………….. με ενδιαφέρει και πιστεύω ότι πληρώ τις προϋποθέσεις που αναφέρονται.

Εκτιμώ ότι η επιχείρησή σας θα μου προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιήσω τις  δυνατότητές  μου.

Σας στέλνω το βιογραφικό μου σημείωμα και  ευελπιστώ  ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα μέσα από προσωπική συνέντευξη να αναπτύξω  περισσότερο τα προσόντα, τις εμπειρίες και τις ικανότητές μου.

                                                                                                 

                                                                                      Με εκτίμηση

                                                                                                                            

                                                                                       (Υπογραφή)

                                                                             (Ονοματεπώνυμο αποστολέα)

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

(Στοιχεία αποστολέα)                                                (Ημερομηνία)

 

Προς

(Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση παραλήπτη)

 

Θέμα: Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για εργασία

 

Αγαπητέ κύριε,

Είμαι απόφοιτος του  3ου  Ενιαίου Λυκείου Κοζάνης και τελειώνω τις σπουδές μου στο Δημόσιο ΙΕΚ τον Ιούνιο του 2019, στην ειδικότητα «Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Η/Υ».

Σκέφτηκα να επικοινωνήσω μαζί σας, για την περίπτωση στην οποία η εταιρεία σας ενδιαφέρεται για υπαλλήλους της δικής μου ειδικότητας. Έχω ήδη εργαστεί ως βοηθός σε εταιρεία επισκευής συστημάτων………

Σας στέλνω το βιογραφικό μου σημείωμα και σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε  στο τηλέφωνο ……….

  

                                                                              Με  εκτίμηση

                                                                                                                           

                                                                             ( Υπογραφή)

                                                                  (Ονοματεπώνυμο αποστολέα)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περισσότερες χρήσιμες οδηγίες αλλά και δείγματα βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής μπορείτε να βρείτε στην αγγλική κυρίως βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω βιβλία και βιντεοταινίες που βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών.

Βιβλιογραφία για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής

«The Complete Resume & Job Search Book for College Students», Bob Adams, ADAMS Publishing, 1992.
«The 90 minute resume», Peggy Schmidt, Peterson’s, 1996.
«Readymade CVs», Lynn Williams, Kogan Page, 1996.
«Resumes for health and medical careers», The Editors of VGM Career Horizons, NTC/Contemporary Publishing Company, 1998.
«Resumes for banking and financial careers», Editors of VGM Career Horizons, 1997.
«Resumes for social service careers», Editors of VGM Career Horizons, 1997.
«Resumes for first time job hunter», Editors of VGM Career Horizons, 1997.
«Curriculum Vitae», Α.Π. Ασημακοπούλου, Π.Α Ασημακοπούλου, Εκδόσεις Φάσμα, 1997.
«Writing your resume or CV in French as well as in English» (bilingual edition), Les Editions d’ organisation, 1998.
«Power resumes», Ron Tepper, Εκδόσεις John Wiley & Sons, 1998.
«175 high-impact cover letters», R. Beatty, Wiley, 1993.
Υποδείγματα σε επίσημες γλώσσες της ΕΕ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Βιντεοταινίες για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής

Job search preparation.
Winning a job hunting in the 90’s.
Identify your skills (a job search essential).
Εργαστήριο με θέμα: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (M. Walsh)».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Βάγγερ Αικ.,(1997) ‘Το μέλλον της εργασίας’, ΜΕΤΑ Αθήνα:Εκδοτική Άλφα.

Δερτούζος Μ., (1998). Τι μέλλει γενέσθαι. Αθήνα: Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνης.

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, (1991):Εκπαίδευση και κατάρτιση. Λουξεμβούργο:Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, (1995):Δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία  Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1996):Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών πρώτα ο άνθρωπος. Λουξεμβούργο:Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Η Ενιαία Αγορά».Λουξεμβούργο:Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Hoyt,K, (1973): “what the future holds for the meaning of work”, American Vocational journal, 48,34-37

Καραλής, Θ.,(1999). Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας, Αθήνα:ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Κεδράκα, Κ.(2000) Η Εργασία και οι Επαγγελματικές Αξίες στο Σύγχρονο κόσμο. Αθήνα. Νέα Παιδεία,

Πως θα συντάξετε ένα βιογραφικό. Σπουδές και Σταδιοδρομία,τ.2, Απρίλιος 1999.Θεσσαλονίκη:Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ.

Τριπερίνα, Ι.(2002): «Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης» Αθήνα:Clever Career.

Τζέπογλου, Σ, (1996): «Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού», Λέσχη των Εκπαιδευτικών.

ΥΠΕΠΘ, (1998). Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Α’ Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

http://www.cedefop.eu.int/transparency

http://www.eurescv-search.com

http://www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html