Αποτελέσματα Επίδοσης 2019Α

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα επίδοσης του εξαμήνου 2019Α στον πίνακα ανακοινώσεων στο ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ.