Ανακοίνωση για τους σπουδαστές που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

Υπενθυμίζεται στους σπουδαστές, οι οποίοι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, την υποχρέωση τους να ενημερώσουν άμεσα τον ΟΑΕΔ για την έναρξη της κατάρτισής τους στο ΙΕΚ Κοζάνης.