Ανακοίνωση προς καταρτιζόμενους των ειδικοτήτων «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλάστης», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» και «Τεχνικός Γαλακτομίας – Τυροκόμος»

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλάστης», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» και «Τεχνικός Γαλακτομίας – Τυροκόμος» Α΄εξαμήνου ότι προκειμένου να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα  που θα πραγματοποιούνται σε χώρους Υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να προσκομίσουν υποχρεωτικά στη Γραμματεία του ΙΕΚ μέχρι την Πέμπτη 31/10/19 πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισχύ. Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Η υποχρέωση αφορά και καταρτιζόμενους των παραπάνω ειδικοτήτων Γ’ εξαμήνου, των οποίων τα πιστοποιητικά υγείας έχουν λήξει, καθώς και αυτούς που έχουν εισαχθεί στο Γ’ εξάμηνο με κατάταξη.

Σημειώνεται ότι χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού υγείας δεν θα τους επιτρέπεται η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων που αναφέρονται παραπάνω.