Ευχαριστούμε πολύ το κατάστημα Artesio Stores Kozani

ΔΙΕΚ Κοζάνης! Τμήμα ποδολογίας ,Α, Γ εξάμηνο, μάθημα πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα. Εκπαιδεύτριες Λιούλια Φανή, Μπλάγα Σοφία.
Ευχαριστούμε πολύ το κατάστημα Artesio Stores Kozanis και ειδικά την Χρύσα για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των προϊόντων και για τις προσφορές αλλά και τα δώρα προς τις μαθήτριες και το ΔΙΕΚ!!