Ευχαριστούμε πολύ την διαδικτυακή επιχείρηση Μανδραγόρας

ΔΙΕΚ Κοζάνης! Τμήμα ποδολογίας Α και Γ εξάμηνο. Μάθημα πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα!
Εκπαιδεύτριες Λιούλια Φανή, Μπλάγα Σοφία.
Ευχαριστούμε πολύ την διαδικτυακή επιχείρηση Μανδραγόρας για την παρουσίαση των βιολογικών προϊόντων περιποίησης σώματος, καθώς και για τα δώρα και τις προσφορές στο ΔΙΕΚ και στις μαθήτριες!