Εκπαιδευτική επίσκεψη

Ευχαριστούμε την εταιρεία ¨Alfa Κουκουτάρη¨ για την φιλοξενία και ξενάγηση στις εγκαταστήσεις της εταιρείας στο τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης -Αρχιμάγειρας (chef) Α2.